Bezpłatna Żywność na terenie Gminy Zelów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że od września 2017r. rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ).

Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej żywności proszone są o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych Ośrodka w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7:30 – 15:30, we wtorki w godz. 7:30 – 17:00 w terminie do 31 sierpnia 2017r.

Kryterium dochodowe osoby zgłaszającej się o pomoc wynosi:

- 1268,00 zł netto dla osoby samotnej,

- 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Ponadto informujemy iż w trakcie realizacji programu skierowania po 31 sierpnia 2017r. nie będą wydawane!!!

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28, 44 634 15 72.

 

 

Kierownika Ośrodka

Janina Kędziak