Informacja dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach wychowawczych

 • Drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż po wprowadzonych zmianach
w ustawach o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów i pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, które będą obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 roku, został ujednolicony termin składania wniosków na poszczególne świadczenia:

 • od 1 sierpnia 2017 roku będzie można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

-    osobiście w siedzibie M-GOPS w Zelowie,

-    za pośrednictwem Poczty Polskiej,

-    przez Internet (E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej);

 • od 1 sierpnia 2017 roku będzie można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018:

-    osobiście w siedzibie M-GOPS w Zelowie,

-    za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 • od 1 sierpnia 2017 roku będzie można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku  rodzinnego oraz  dodatków  do  zasiłku  rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

-    osobiście w siedzibie M-GOPS w Zelowie,

-    za pośrednictwem Poczty Polskiej;

 • od 1 sierpnia 2017 roku będzie można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

-    osobiście w siedzibie M-GOPS w Zelowie,

-    za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ponadto informujemy, iż wzory wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń na trwający jeszcze okres zasiłkowy 2016/2017 oraz na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

W przypadku, gdy w rodzinie wnioskodawcy składającego wniosek na ww. świadczenia sytuacja dochodowa nie uległa zmianie (nie nastąpiła utrata/uzysk dochodu) wówczas do wniosków należy dołączyć takie same dokumenty, jakie były wymagane do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017.
Rokiem bazowym, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny jest rok 2016.

Wnioski wydają i przyjmują pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Zelowie:

 • świadczenie wychowawcze (500+) – w pokoju nr 5,
 • zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy – w pokojach nr 2,3

w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7:30 – 15:30
we wtorki w godz. 7:30 – 17:00.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 lub pod nr tel.:

 • 44 634 10 28 wew. 20 – świadczenie wychowawcze (500+),
 • 44 634 10 28 wew. 23,24 – zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy.