Kolejny projekt Unijny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie

  • Drukuj

Projekt Logo

Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NA LATA 2014-2020


    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od miesiąca maja 2018 roku będzie realizował kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 tym razem w partnerstwie.

 Liderem projektu pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Bełchatowie, natomiast partnerzy to:

-        Gmina Zelów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie,

-        Powiat Bełchatów/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie,

-        Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie,

-        Gmina Szczerców/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie,

-        Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie.

Realizacja w/w projektu zaplanowana jest na okres 3 lat.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w tym projekcie będzie realizował zadanie dotyczące świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących.

Wsparciem w formie usług opiekuńczych objętych zostanie 10 osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, którzy wymagają takiej pomocy.

W ramach projektu Ośrodek zatrudni 2 opiekunki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami zależnymi.

Zakupione zostaną 2 rowery elektryczne, na których opiekunki będą przemieszczać się do swoich klientów.

Ponadto 2 pracowników socjalnych będzie prowadzić z tymi osobami pracę socjalną.

Realizacja tego zadania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, czyli zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w Gminie Zelów.

Całkowita wartość zadania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie wynosi 297.121,14zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unijnych wynosi 265.600,00zł.


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl