Późniejszy termin wydawania bezpłatnej żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje mieszkańców Gminy Zelów, którzy kwalifikują się do pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2019, iż z przyczyn  niezależnych od M-GOPS termin wydawania żywności opóźni się o minimum kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przetargów na dostarczanie żywności jakie przeprowadził Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Spodziewany termin dostaw żywności do magazynów Banku Żywności po ponownym przeprowadzeniu przetargów to koniec roku lub początek 2020r.

Wszelkie informacje dotyczące nowego terminu wydawania żywności będą niezwłocznie przekazywane przez M-GOPS mieszkańcom.

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak