Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ulotka PrzemocW dniu 16 października 2019 roku w godzinach 10.00-12.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym zorganizowali kampanię edukacyjno-informacyjną na targowicy i ulicach Zelowa poprzez rozdawanie ulotek i udzielanie informacji, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie. 

 

W kampanię zaangażowali się również wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie wraz z opiekunem Panią Dorotą Wiśniewską. Wolontariusze pomagali pracownikom socjalnym w rozdawaniu materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących występowania przemocy w rodzinie.

Przemoc ulotka 2019