Bezpłatna żywność

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 14-15 stycznia 2020  roku (wtorek, środa) będzie wydawana  bezpłatna żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie, ul. Dzielna 6 dla osób, które otrzymały skierowania.

W dniu 14 stycznia w godzinach 14.00-17.00 będzie wydawana żywność dla osób, które posiadają skierowania od numeru 1 do numeru 165.

W dniu 15 stycznia w godzinach 11.00-17.00 żywność otrzymają osoby posiadające skierowania od numeru 166.

 

Kierownik Ośrodka

                                                                    Janina Kędziak