Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu gminy Zelów

ŻywnośćMiejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego rusza z kolejnym  Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Aktualnie pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie już wydają skierowania na bezpłatną żywność.

Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 1402,00 zł netto dla osoby samotnej
  • 1056,00 zł netto dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie się po skierowania do pracowników socjalnych M-GOPS w Zelowie ul. Piotrkowska 12 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7:00 – 15:30 , we wtorki w godz. 7:30 – 17:00.

 

Bliższych informacji na powyższy temat udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie tel.44 6341028 wew.25