Pomoc wolontariuszy i pracowników MGOPS w Zelowie

COVID   Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, informuje iż podjął współpracę z Klubem Wolontariatu w Zelowie w zakresie pomocy osobom będącym w kwarantannie oraz osobom starszym powyżej 70 roku życia, z terenu gminy Zelów. Osoby wymagające pomocy w dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, przynoszeniu opału oraz innych podstawowych czynnościach dnia codziennego, proszone są o zgłaszanie swoich niezbędnych potrzeb pod numer telefonów:

    507133592 – opiekun Klubu Wolontariatu
    501779817- pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie