Poradnictwo specjalistyczne z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


Zdrowy styl   W ramach projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, w dniach 27-29 czerwca 2017r. zorganizowano w Rochnie, powiat brzeziński grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu wiedzy o zdrowym stylu życia dla 58 osób (rodzice i dzieci).

 Program poradnictwa specjalistycznego obejmował:

  • poradnictwo z zakresu wiedzy o seksualności człowieka,
  • poradnictwo z zakresu rekreacji ruchowej,
  • poradnictwo z zakresu dietetyki.

Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy mogli skorzystać z zaplecza rekreacyjnego znajdującego się przy hotelu tj. kajaków, rowerów, basenu, boiska itp.

Celem wyjazdu było podniesienie jakości funkcjonowania rodzin poprzez nabycie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia poprzez wspólny pobyt i praktykę umiejętności. Po powrocie uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie ze zorganizowanego poradnictwa, gdyż zdobyli specjalistyczną wiedzę, nabyli wiele umiejętności oraz atrakcyjnie spędzili czas wolny wspólnie z rodzinami. Uczestnikom projektu zapewniono transport, wyżywienie, usługi hotelowe itp.

 

 Zdrowy styl

Rozwój usług

Rozwój usług

Rozwój usług

Rozwój usług

Rozwój usług

Rozwój usług

Rozwój usług