Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny” na IV kwartał 2017 rok.

  • Drukuj

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


   

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny” 

 na IV kwartał 2017 rok.

 

Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12

PAŹDZIERNIK 2017r. 2017r.

godziny

 

03.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo prawne

06.10.2017r.

16:00 – 18:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

11.10.2017r.

16:00 – 19:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

16.10.2017r.

16:00 – 20:00

Grupa wsparcia

18.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

20.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

23.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

25.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

LISTOPAD 2017r.

godziny

 

06.11.2017r.

16:00 – 20:00

Grupa wsparcia

07.11.2017r.

16:00 – 19:00

Indywidualne poradnictwo prawne

08.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

14.11.2017r.

16:00 – 19:00

Indywidualne poradnictwo prawne

17.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

22.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

24.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

29.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

GRUDZIEŃ 2017r.

godziny

 

04.12.2017r.

16:00 – 20:00

Grupa wsparcia

08.12.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

11.12.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

13.12.2017r.

16:00 – 18:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

 

W miejscu zamieszkania UP

PAŹDZIERNIK 2017r.

godziny

 

04.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

10.10.2017r.

16:00 – 19:00

Indywidualne poradnictwo prawne

27.10.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

LISTOPAD 2017r.

godziny

 

15.11.2017r.

16:00 – 19:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

27.11.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

GRUDZIEŃ  2017r.

godziny

 

06.12.2017r.

16:00 – 20:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

 

Opieka nad dziećmi UP zostanie zorganizowana w Domu Kultury w Zelowie, ul. Kościuszki 74

PAŹDZIERNIK 2017r.

godziny

03.10.2017r.

16:00 – 20:00

06.10.2017r.

16:00 – 18:00

16.10.2017r.

16:00 – 20:00

18.10.2017r.

16:00 – 20:00

23.10.2017r.

16:00 – 20:00

25.10.2017r.

16:00 – 20:00

LISTOPAD 2017r.

godziny

06.11.2017r

16:00 – 20:00

08.11.2017r

16:00 – 20:00

14.11.2017r.

16:00 – 19:00

17.11.2017r

16:00 – 20:00

24.11.2017r

16:00 – 20:00

GRUDZIEŃ 2017r.

godziny

04.12.2017r.

16:00 – 20:00

08.12.2017r.

16:00 - 20:00

11.12.2017r.

16:00 – 20:00

13.12.2017r.

16:00 – 18:00

 

  Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak