Realizacja grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie – grudzień 2017 r.

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 5 grudnia 2017r. w godz. 15:00 – 21:00 odbędzie się grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 uczestników projektu.

Miejsce realizacji usług społecznych: Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny „Przy Patykach”, Kol. Łobudzice 18c, 97-425 Zelów.

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak