Poradnictwo specjalistyczne z zakresu uzależnień w rodzinie

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


Uzależnienia w rodzinie  W dniu 15.03.2018r. w ramach realizowanego projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie zorganizował grupowe poradnictwo specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień w rodzinie dla 58 uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w 2 grupach w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Przy Patykach” Kol. Łobudzice 18c, gm. Zelów.

Celem usługi społecznej było podniesienie jakości funkcjonowania rodzin poprzez wspólny pobyt i naukę definiowania i radzenia sobie z problemem uzależnień. Zajęcia prowadzili specjaliści profilaktyki uzależnień.

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak

 

 Uzależnienia w rodzinie

Uzależnienia w rodzinie