Rozpoczęcie projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego" od 1 maja 2020 roku

 Projekt Logo

Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NA LATA 2014-2020


 

Rozpoczęcie projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” od 1 maja 2020 roku

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie rozpoczyna realizację projektu partnerskiego „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Liderem projektu partnerskiego jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych ograniczających  ubóstwo i wykluczenie społeczne dla osób niesamodzielnych poprzez utworzenie, rozszerzenie istniejących oraz prowadzenie na terenie powiatu  miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gminy Zelów,
  • utworzenie placówki Klubu Seniora  w Zalesiu dla niesamodzielnych mieszkańców  Gminy Zelów.

Realizacja I ETAPU projektu nastąpi od 1 maja 2020 roku i obejmować będzie „Usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania Gminy Zelów”.

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunki z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych i dotyczyć będą głównie: pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Usługi będą świadczone bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnej lub w rodzinie nie będzie przekraczał 150%  kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej. Usługa skierowana będzie do minimum 17 niesamodzielnych osób.

II ETAPEM projektu będzie utworzenie placówki „Klub Seniora w miejscowości Zalesie”.

 Placówka ta zapewni opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób niesamodzielnych z terenu gminy Zelów. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach tych usług zapewnione będą zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające oraz terapii zajęciowej, w tym różnego rodzaju warsztaty: jogi, muzyczne, taneczne, wizażu, fryzjerskie, komputerowe, kulinarne oraz spotkania z lekarzem, psychologiem, prawnikiem, dietetykiem. Uczestnicy będą mieli zapewnione dwa posiłki oraz dowóz i odwóz z miejsca zamieszkania. Całość świadczonych usług
w Klubie Seniora będzie  bezpłatna. Usługa skierowana będzie do minimum 50 niesamodzielnych osób.

Ogólna wartość całego projektu wynosi 2.585.442,66 zł, w tym kwota dofinansowania
2.359.667,66 zł.

Planowaliśmy otwarcie Klubu Seniora w Zalesiu od 1 lipca 2020 roku, jednakże w sytuacji panującej pandemii koronawirusa działania dotyczące funkcjonowania placówki zostaną rozpoczęte w momencie kiedy tylko będzie to możliwe.

 


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl