Jubileusz 25 lecia M-GOPS w Zelowie

Kot w Butach   W dniu 20 listopada 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „ Przy Patykach” w Kolonii Łobudzice odbyła się Konferencja z okazji 25 lecia powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Konferencja ta połączona była ze Świętem Pracownika Socjalnego i Pracownika Pomocy Społecznej. Podczas spotkania Kierownik Ośrodka przedstawiła przebieg ważniejszych wydarzeń Ośrodka, które były realizowane od początku powstania placówki oraz złożyła podziękowania i życzenia pracownikom.

   Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zelowie Agnieszką First złożyły najserdeczniejsze życzenia wraz z podziękowaniem za ciężka pracę wszystkim pracownikom M-GOPS oraz wręczyły dyplomy za długoletnią pracę dla 16 pracowników pracujących powyżej 20 lat w Ośrodku.

    W konferencji ponadto udział wzięli: Zastępca Burmistrza Agnieszka Mysłowska, Skarbnik Miasta Agnieszka Stróż, radni, komendant Komisariatu Policji w Zelowie, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek samorządowych, kierownik Filii Urzędu Pracy w Zelowie oraz pracownicy M-GOPS.

   Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy obejrzeli niezwykłe przedstawienie teatralne „Kot w butach” w wykonaniu grupy teatralnej składającą się z pracowników i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zelowie prowadzonej przez Panią Krystynę Mikołajczak.

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach

Kot w Butach