Nowa transza żywności z Caritas

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że pozyskał w ramach programu PEAD kolejną transzę żywności z Caritas w Łodzi dla 1 687 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w ilości 14,5 tony na ogólną wartość 49 700 zł.

Wydawanie żywności odbywa się od 14 lutego 2013 roku w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego). Osoby uprawnione będą informowane o terminie odbioru żywości przez terenowych pracowników socjalnych.