Wydawanie bezpłatnej żywności

Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymają bezpłatną żywność dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy z Caritas w Łodzi w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w 2015 roku.

Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach:

 

  • 13.01.2015 (wtorek) od godziny 800 do 1500
  • 14.01.2015 (środa) od godziny 800 do 1500

 

Prosimy osoby uprawnione o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

ul. Piotrkowska 12

tel.: (44) 634 10 28, (44) 634 15 72