PRACA ZDALNA W KLUBIE SENIORA W ZALESIU PRZEDŁUŻONA DO 25 KWIETNIA 2021 r.

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 


Praca zdalna w Klubie Seniora   W związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 , do dnia 25 kwietnia 2021 r. przedłuża się pracę zdalną w Klubie Seniora w Zalesiu. Nadal uczestnicy Klubu Seniora pozostają w domach, natomiast pracownicy  pracują i telefonicznie  wspierają osoby uczestniczące w projekcie.

W tym okresie personel Klubu Seniora w razie potrzeby jest w gotowości do zapewnienia niezbędnej pomocy uczestnikom Klubu.

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak

 


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl