NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 02 lutego 2015 r.

 

Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia