Bezpłatna żywność dla mieszkańców Gminy Zelów

W najbliższym czasie wznowiona będzie akcja bezpłatnej żywności dla Mieszkańców Gminy Zelów. W tym celu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie nawiązał współpracę z Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” ul. Czapliniecka 19 b 97-400 Bełchatów zajmującym się dystrybucją bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu dla mieszkańców z Gminy Zelów będą wydawali pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 od 1 października 2015 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Żywność wydawana będzie w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19 b po okazaniu skierowania i dokumentu tożsamości przez dwa dni w tygodniu tj.

  • wtorek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

  • czwartek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

  • 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 771,00 zł dla osoby w rodzinie

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 44 634 10 28 w. 25 oraz 44 634 15 72 w. 25.