Bezpłatna żywność

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 23-24 października 2018  roku (wtorek, środa) w godzinach 11.00 -17.00 będzie wydawana  bezpłatna żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie, ul. Dzielna 6 dla osób, które otrzymały skierowania.

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak