Filtr
 • Poszukiwana kancelaria prawna do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Człowiek - najlepsza inwestycja


   

  W związku z realizacją projektu systemowego

  Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

   poszukuje kancelarii prawnej

  do przeprowadzenia

  procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wymagania dot. specjalisty przeprowadzającego procedurę:

  - wykształcenie kierunkowe

  - min.3 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur PZP

  w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL  Oferty wraz z ceną prosimy składać:

  w siedzibie MGOPS w Zelowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12 lub pocztą elektroniczną na adres: mgopszelow@op.pl do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

   Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

  Janina Kędziak

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Zelowie

 • Składanie ofert na przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publiczego

   

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


  Człowiek - najlepsza inwestycja


    

  W związku z realizacją projektu systemowego

  „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ”

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

   poszukuje kancelarii prawnej

  do przeprowadzenia

  procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

   

  Wymagania dot. specjalisty przeprowadzającego procedurę:

  - wykształcenie kierunkowe

  - min.3 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur PZP

  w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL

   

  Oferty wraz z ceną prosimy składać:

   

  w siedzibie MGOPS w Zelowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12 lub pocztą elektroniczną na adres: mgopszelow@op.pl do dnia 12 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00.

   Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Janina Kędziak

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Zelowie

   

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 16-17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (044) 634 10 28 lub (44) 634 15 72