Filtr
 • Konsultacje społeczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zelowie na lata 2016 – 2020

     Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę obowiązek opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie jako podstawowa jednostka organizacyjna zajmująca się rozwiązywaniem problemów społecznych na terenie Gminy Zelów jest koordynatorem opracowywanego dokumentu.

     W dniu 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zelowie odbyła się prezentacja wraz z konsultacjami społecznymi projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020.

 • Jubileusz 25 lecia M-GOPS w Zelowie

  Kot w Butach   W dniu 20 listopada 2015 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „ Przy Patykach” w Kolonii Łobudzice odbyła się Konferencja z okazji 25 lecia powołania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Konferencja ta połączona była ze Świętem Pracownika Socjalnego i Pracownika Pomocy Społecznej. Podczas spotkania Kierownik Ośrodka przedstawiła przebieg ważniejszych wydarzeń Ośrodka, które były realizowane od początku powstania placówki oraz złożyła podziękowania i życzenia pracownikom.

 • WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 26-27 listopada 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

   

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

   

  O otrzymaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe.

   

  Szczegółowych informacji odnośnie warunków otrzymania pomocy udzielają

  pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • Kolejna transza pomocy żywnościowej Caritasu i UE

     

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 roku będzie wydawana kolejna transza żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach: 

   

   • 28.11.2012 od godziny 800 do 1600
   • 29.11.2012 od godziny 800 do 1600

   

  Prosimy osoby uprawnione o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28