Filtr
 • NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Człowiek - najlepsza inwestycja


   

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 02 lutego 2015 r.

   

  Nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

  W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
 • Nowa transza żywności z Caritas

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że pozyskał w ramach programu PEAD kolejną transzę żywności z Caritas w Łodzi dla 1 687 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w ilości 14,5 tony na ogólną wartość 49 700 zł.

  Wydawanie żywności odbywa się od 14 lutego 2013 roku w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego). Osoby uprawnione będą informowane o terminie odbioru żywości przez terenowych pracowników socjalnych.