Filtr
 • Bezpłatna żywność dla mieszkańców Gminy Zelów

  W najbliższym czasie wznowiona będzie akcja bezpłatnej żywności dla Mieszkańców Gminy Zelów. W tym celu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie nawiązał współpracę z Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” ul. Czapliniecka 19 b 97-400 Bełchatów zajmującym się dystrybucją bezpłatnej żywności z Banku Żywności w Łodzi, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

  Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu dla mieszkańców z Gminy Zelów będą wydawali pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 od 1 października 2015 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

  Żywność wydawana będzie w siedzibie Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19 b po okazaniu skierowania i dokumentu tożsamości przez dwa dni w tygodniu tj.

  • wtorek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

  • czwartek w godzinach 10.00-12.00 i 14.00-18.00

  Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

  • 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 771,00 zł dla osoby w rodzinie

  Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni

  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 tel. 44 634 10 28 w. 25 oraz 44 634 15 72 w. 25.

 • Wydawanie jabłek w ramach programu EMBARGO

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 30.09.2014r. i 01.10.2014r. w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego) w godzinach od 8:00 do 15:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka w ramach programu EMBARGO z Caritas w Łodzi.

  Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach po odbiór jabłek.

  O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe tj.

  • dla osób samotnych – 813,00 zł netto,

  • dla osób w rodzinach – 684,00 zł netto dochód na 1 osobę.

  Bliższych informacji dotyczących warunków otrzymania pomocy udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,

  tel. 44 634-10-28 lub 44 634-15-72.

   

  Kierownik Ośrodka

  Janina Kędziak

 • MPiPS - List referencyjny

  List referencyjny - MPiPS

 • Wydawanie żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

     

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2012 roku będzie wydawana kolejna transza żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

  Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach: 

   

   • 25.09.2012 od godziny 800 do 1600
   • 26.09.2012 od godziny 800 do 1600

   

  Prosimy osoby uprawnione o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

   

  Bliższych informacji udziela:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

  ul. Piotrkowska 12

  tel.: (44) 634 10 28