Doświadczasz przemocy w rodzinie? Pozwól sobie pomóc.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Pamiętaj!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc i wsparcie.

Uzyskasz je:

  1. Kontaktując się z dzielnicowym lub innym policjantem w Komisariacie Policji w Zelowie, ul. Kościuszki 33, 97-425 Zelów, tel. 44 631 41 48, telefon alarmowy 997 lub 112.
  2. Współpracując z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 28 lub 44 634 24 21.
  3. Zgłaszając problem nadużywania alkoholu w rodzinie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, tel. 44 634 10 00.
  4. Korzystając ze spotkań ze specjalistą psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów, II piętro, tel. 44 634 24 98, czynny piątki: 16.00-19.00, soboty: 9.00.13.00.
  5. Uzyskując wsparcie dla siebie i dla swoich dzieci w Punkcie Profilaktyczno-Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów, II piętro, tel. 44 634 24 98, czynny czwartki: 8.00-11.00, soboty: 14.00-19.00.
  6. Korzystając z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Miejskim w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Zelów, (pokój 123).
  7. Uzyskując nieodpłatną pomoc psychologiczną udzielaną przez psychologa pełniącego dyżury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-19.00.

Jeśli trudno jest Ci zrobić pierwszy krok, spróbuj uzyskać wsparcie w rozmowie telefonicznej po numerem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02.

Rodzinami z terenu miasta i gminy Zelów, w których istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie, w pracach którego udział biorą przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, sądu, komisji rozwiazywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.