Pomoc zdalna w Klubie Seniora w Zalesiu

Zdlana pomoc   Biorąc pod uwagę lawinowy wzrost zakażeń wirusem SARS-COV-2, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się, zgodnie z §11b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, iż Klub Seniora w Zalesiu dla osób niesamodzielnych, realizowany w ramach projektu unijnego “CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” od dnia 9 listopada 2020 roku do odwołania będzie realizował swoje zadania wyłącznie w trybie zdalnym co oznacza, że uczestniczy Klubu pozostają w domach, natomiast pracownicy będą pracować i z miejsca pracy będą zdalnie wspierać osoby uczestniczące w projekcie. Zdalnie będzie realizowane wsparcie: psychologa, prawnika, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty.

W tym okresie personel Klubu Seniora w razie potrzeby będzie miał obowiązek zapewnienia uczestnikom projektu zaopatrzenia w żywność oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Kierownik Ośrodka
Janina Kędziak