Pomoc dla osób niepełnosprawnych w Gminie Zelów

niepełnosprawni   Gmina Zelów chcąc wesprzeć osoby niepełnosprawne z terenu całej gminy, zamierza złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych o przyznanie pomocy finansowej na zakup 333 kompletów wyrobów medycznych jak: ciśnieniomierz ramienny, pulsoksymetr, termometr bezdotykowy w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Adresatami programu będą osoby dorosłe, które posiadają ważne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne wydane przez komisję ds. inwalidztwa i zatrudnienia, organ ZUS lub KRUS (I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka, III grupa inwalidzka, całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji).

Realizatorem programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634-10-28 wew. 25 lub 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 do dnia 15 października 2021r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez PFRON wniosku Gminy Zelów o dofinansowanie zadania, osoby zakwalifikowane do programu bezpłatnie otrzymają w/w wyroby medyczne.

Nadmieniamy, że na jedno gospodarstwo domowe, w którym istnieje problem niepełnosprawności przysługuje jedno zgłoszenie.

O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń.