Wydawanie żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

   

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu wrześniu 2012 roku będzie wydawana kolejna transza żywności z Caritas w Łodzi w ramach Programu PEAD.

Wydawanie żywności odbywać się będzie w magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w dniach: 

 

    • 25.09.2012 od godziny 800 do 1600
    • 26.09.2012 od godziny 800 do 1600

 

Prosimy osoby uprawnione o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

ul. Piotrkowska 12

tel.: (44) 634 10 28