Wydawanie kolejnej partii bezpłatnej żywności

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w miesiącu czerwcu 2013 roku będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach Programu PEAD.

Daty i godziny wydawania żywności:

    • 11.06.2013 r. w godz. od 08.00 do 15.00
    • 12.06.2013 r. w godz. od 08.00 do 15.00

Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywność. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Miejsce odbioru żywności:

Magazynie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie, wjazd od ulicy Żeromskiego.  

Bliższych informacji udziela:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

ul. Piotrkowska 12

tel.: (44) 634 10 28