WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 20-21 sierpnia 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

 

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

ul. Piotrkowska 12

tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72