WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU PEAD

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 26-27 listopada 2013 roku w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ulicy Żeromskiego) w godzinach od 800 do 1500 będzie wydawana bezpłatna żywność w ramach programu PEAD z Caritas w Łodzi.

 

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

 

O otrzymaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe.

 

Szczegółowych informacji odnośnie warunków otrzymania pomocy udzielają

pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

ul. Piotrkowska 12

tel.: (44) 634 10 28 lub (44) 634 15 72

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak