Wydawanie jabłek i warzyw w ramach programu EMBARGO

jablkaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w dniach 7, 8 października 2014 r. w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCH” w Zelowie (wjazd od ul. Żeromskiego) w godzinach od 8:00 do 15:00 będą wydawane bezpłatnie jabłka, marchew, kapusta w ramach programu EMBARGO z Caritas w Łodzi.

Osoby uprawnione proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonych terminach po odbiór jabłek i warzyw.

O przyznaniu pomocy w ramach programu decyduje kryterium dochodowe tj.

  • dla osób samotnych – 813,00 zł netto,

  • dla osób w rodzinach – 684,00 zł netto dochód na 1 osobę.

Bliższych informacji dotyczących warunków otrzymania pomocy udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12,

tel. 44 634-10-28 lub 44 634-15-72.

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak

jablka