Program

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

PROGRAM
„Opieka wytchnieniowa – Edycja 2021”

DOFINANSOWANIE
48 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
48 000,00 zł