Spotkanie organizacyjne

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Dzień Projektu   W dniu 17 maja 2013 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla 20 uczniów Gimnazjum w Łobudzicach oraz dla 21 osób dorosłych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pt. „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    Projekt realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie i skierowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym uczących się (młodzież od 15 roku życia) oraz zatrudnionych.

Przedstawiciel firmy szkolącej Pani Magdalena Knyt-Walas szczegółowo omówiła sposób realizacji projektu. Następnie wręczyła wszystkim BO projektu materiały pomocnicze i piśmienne oraz harmonogram szkoleń.

W spotkaniu dla osób dorosłych uczestniczyła Burmistrz Zelowa Pani Urszula Świerczyńska oraz Sekretarz Miasta Pani Agnieszka Mysłowska.

Spotkanie

Spotkanie

Spotkanie