Warsztaty doradztwa zawodowego i kompetencji psychospołecznych

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Dzień Projektu   W dniach 27 i 28 maja oraz 6 czerwca br. w Domu Kultury w Zelowie odbyły się warsztaty doradztwa zawodowego dla grupy osób dorosłych realizowane w ramach projektu pt. „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczestnicy na zajęciach głównie zostali zapoznani z charakterystyką i wymaganiami współczesnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego rynku pracy.

Natomiast w dniu 8 czerwca 2012 r. w Gimnazjum w Łobudzicach odbyły się warsztaty kompetencji psychospołecznych dla młodzieży uczestniczącej w w/w projekcie. Realizacja projektu odbywa się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dorosłych i młodzieży, o czym świadczy wysoka frekwencja.

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospoleczne

Kompetencje psychospoleczne