Wyjazdowe warsztaty kompetencji psychospołecznych

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Dzień Projektu   W dniach 14 - 16 czerwca 2013 r. odbyły się warsztaty kompetencji psychospołecznych w formie wyjazdowej prowadzone przez psychologa dla 21 BO projektu pt. „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Beneficjenci przebywali w Ośrodku Rekreacyjno-Konferencyjnym pn. „Gościniec nad Prosną” w Goli, powiat wieruszowski. Program zajęć obejmował budowanie poczucia własnej wartości i motywacji do działania, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, asertywność. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy korzystali z licznych atrakcji oferowanych przez Ośrodek m.in. z jazdy konnej i spływu kajakowego.

W ankiecie przeprowadzonej na koniec wyjazdu uczestnicy bardzo dobrze ocenili przeprowadzone szkolenie oraz pobyt w Ośrodku.

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospoleczne

Kompetencje psychospoleczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne

Kompetencje psychospołeczne