Kurs komputerowy

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Kurs komputerowy   W dniach 24-28 czerwca oraz 8-12 lipca br. w Domu Kultury w Zelowie odbył się kurs komputerowy prowadzony przez informatyka dla 21 BO projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kurs przeprowadzono w 2 grupach szkoleniowych po 30 godzin.

Uczestnicy w trakcie kursu zapoznali się z podstawami obsługi komputera, internetu i portali społecznościowych jako urządzeń do wyszukiwania przydatnych informacji. Ponadto zajmowali się m.in. przetwarzaniem tekstów, pracą na arkuszu kalkulacyjnym oraz grafiką menedżerską i prezentacyjną. Na zakończenie kursu każdy uczestnik wypełnił ankietę oceniającą. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy 100% frekwencja.

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy

Kurs komputerowy