Kurs „ABC aranżacja terenów zielonych”

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwevstycja


   W dniu 15 lipca 2013 r. w Domu Kultury w Zelowie rozpoczął się kurs „ABC aranżacja terenów zielonych” dla 10 BO projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie kursu BO zapoznają się z podstawami projektowania i pielęgnacji terenów zielonych. Rezultatem twardym szkolenia będzie aranżacja terenu zielonego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie.