„Pracownik małej gastronomii kucharz/kelner” oraz kurs obsługi kas fiskalnych

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


kasy   W dniu 1 sierpnia 2013 roku rozpoczął się kurs zawodowy „Pracownik małej gastronomii kucharz/kelner” dla 11 BO wyłonionych w wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb w ramach projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dniach 1-2 sierpnia br. uczestnicy zapoznali się z ogólną wiedzą o kasach fiskalnych oraz programowaniem kasy fiskalnej, sprzedaży towarów i raportami.

Następne zajęcia będą odbywały się w Centrum Gastronomicznym „Kubuś” w Bełchatowie, na które BO projektu zostaną dowiezieni zorganizowanym transportem z miejscowości Zelów.

kasy

kasy