Kurs zawodowy "Pracownik małej gastronomii kucharz-kelner"

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


kucharz_kelner W dniu 29 października 2013 r. zakończył się kurs zawodowy „Pracownik małej gastronomii kucharz-kelner” z elementami kas fiskalnych realizowany w ramach projektu pt. "Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zajęcia odbywały się w Centrum Gastronomicznym "Kubuś" w Bełchatowie i prowadzone były przez doświadczonych instruktorów.

Kurs zawodowy ukończyło 11 BO, którzy podnieśli swoje kwalifikacje oraz zdobyli dodatkową wiedzę z zakresu żywienia, ponadto zapoznali się z zasadami pracy na stanowisku kelner i obsługa klienta.
Kurs zakończył się sprawdzianem nabytych umiejętności. Uczestnicy przygotowali kilka efektownych i smacznych potraw. Na zakończeniu obecni byli: Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska, pracownicy M-GOPS w Zelowie oraz przedstawiciel firmy szkoleniowej Global Training Centre Sp. z o.o.

kucharz_kelner

kucharz_kelner

kucharz_kelner