M-GOPS realizuje kolejny projekt ze środków unijnych

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

- AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Realizator Projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12

tel. 44 634 10 28 fax: 44 634 10 28 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie realizuje w 2014 roku kolejny projekt systemowy dla 36 osób z terenu Gminy Zelów. Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione, będące jednocześnie klientami M-GOPS w Zelowie, dla których zostanie zrealizowany kompleksowy program szkoleniowo-doradczy obejmujący:

 1. Instrumenty aktywizacji społecznej:

  • warsztat kompetencji psychospołecznych
  • poradnictwo specjalistyczne
 1. Instrumenty aktywizacji zawodowej:

  • warsztat doradztwa zawodowego
  • indywidualne poradnictwo zawodowe
  • staż zawodowy dla 1 BO
 1. Instrumenty aktywizacji edukacyjnej:

  • kurs zawodowy zgodny ze zdiagnozowanym potencjałem i predyspozycjami uczestników projektu.

 

BO zostaną objęci kontraktem socjalnym oraz wsparciem finansowym w postaci zasiłków celowych. Uczestnikom szkolenia zapewniamy NNW, materiały szkoleniowe i dydaktyczne oraz catering.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez pracowników socjalnych M-GOPS. Rozpoczęcie warsztatów i kursów przewidujemy od m-ca maja 2014 br.

Kierownika Ośrodka

Janina Kędziak