Warsztaty kompetencji psychospołecznych

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


Terapia psychologiczna  W dniu 29 maja 2014 r. w siedzibie Domu Kultury w Zelowie rozpoczęły się warsztaty kompetencji psychospołecznych prowadzone przez psychologa dla 36 uczestników projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest po raz kolejny przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.

Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na 2 grupy. Łącznie zaplanowano 60 godzin warsztatów kompetencji psychospołecznych tj. dla każdej grupy po 18 godzin zajęć stacjonarnych i po 12 godzin zajęć wyjazdowych zrealizowanych w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym.

Program szkolenia przewiduje budowanie poczucia własnej wartości i motywacji do działania, zarządzania czasem, stresem, efektywną komunikację, rozwiązywanie konfliktów, asertywność.

Na początku i na koniec warsztatów uczestnicy wypełnią ankietę dotyczącą badania postępu wiedzy oraz na koniec modułu szkoleniowego ankietę oceniającą szkolenie.

Terapia psychologiczna

Terapia psycholoiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna