Indywidualne poradnictwo zawodowe

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


poradnictwo zawodowe  W ramach projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w miesiącu lipcu br. prowadzone jest indywidualne poradnictwo zawodowe z doświadczonym doradcą zawodowym dla 36 uczestników projektu.

Program zajęć uzupełniających warsztaty doradztwa zawodowego jest prowadzony pod kątem diagnozy potencjału BO w kontekście wyboru kursów zawodowych. Program zostanie zrealizowany w ramach 2 godzin dla każdej z osób. Wśród uczestników zostaną przeprowadzone ankiety ewaluacyjne.

poradnictwo zawodowe