Wyjazdowe warsztaty kompetencji psychospołecznych

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


zajecia wyjazdowe  W dniach od 31 lipca do 1 sierpnia 2014r. dla uczestników projektu pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbyły się warsztaty kompetencji psychospołecznych prowadzone przez psychologa. Zajęcia w formie wyjazdowej zrealizowano na terenie woj. łódzkiego dla 2 grup po 12 godzin tj. w hotelu ,,Nad Mrogą” w Rochnie. Tematem zajęć było rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych z wykorzystaniem myślenia twórczego. Usługa obejmowała transport, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz wynajem sali szkoleniowej. B.O. ocenili pozytywnie szkolenie wyjazdowe.

zajecia wyjazdowe

zajecia wyjazdowe

zajęcia wyjazdowe

zajecia wyjazdowe

zajecia wyjazdowe