Kurs zawodowy „Spawacz – metodą MAG”

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


kurs spawacz  W dniu 8 września 2014 roku rozpoczął się kurs zawodowy „Spawacz – metodą MAG” dla 4 mężczyzn biorących udział w projekcie pt. ,,Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kurs realizowany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie zgodnie ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowymi programami szkolenia zawodowego MPiPS w ilości 145 godzin.

Uczestnicy uczą się nowego zawodu, który w przyszłości ułatwi znalezienie zatrudnienia.

kurs spawacz

kurs spawacz

kurs spawacz