Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 listopada 2017 r. na: realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodzi

  • Drukuj

"AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020


 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 28 listopada 2017 r. na:

realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.  

W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść zawiadomienia

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 listopada 2017 r. na:

realizację usług społecznych w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie dla 58 Uczestników projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie.  

W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załączniki do ogłoszenia