Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 13 sierpnia 2012 r. - Organizacja "Dnia Projektu"

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 13 sierpnia 2012 r. na:

Organizację Dnia Projektu dla uczestników projektu w latach 2008-2012 oraz dla osób z ich otoczenia, pracowników M-GOPS w Zelowie, przedstawicieli władz lokalnych

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 lipca 2012 r. na:

 

Organizację Dnia Projektu dla uczestników projektu w latach 2008-2012 oraz dla osób z ich otoczenia, pracowników M-GOPS w Zelowie, przedstawicieli władz lokalnych w ramach projektu „Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. Druk oferty
  3. Wzór umowy