Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 28 sierpnia 2012 r. - Remont pomieszczenia do pracy socjalnej w M-GOPS w Zelowie

 

PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 28 sierpnia 2012 r. na:

Remont 1 pomieszczenia do pracy socjalnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie, w ramach projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21 sierpnia 2012 r. na:

 

Remont 1 pomieszczenia do pracy socjalnej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie, w ramach projektu "Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 W załączeniu do pobrania (kliknąć na opis):

  1. Treść ogłoszenia
  2. Druk oferty
  3. Wzór umowy