Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 września 2020 r. na: Opracowanie dokumentu pod nazwą "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021-2025"

 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentu pod nazwą "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zelów na lata 2021-2025" w ramach projektu "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego".

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2020 r. 

 

Treść zapytania ofertowego w załączniku: