Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 5 maja 2021 r. na sprawowanie bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w za

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 5 maja 2021 r. na sprawowanie bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin  

 

 


 

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na sprawowanie bezpośredniej opieki wytchnieniowej nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią, stałą i długotrwałą opiekę nad tymi osobami  na terenie miasta i gminy Zelów. Zadanie realizowane  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Treść zapytania ofertowego w załączniku: